Wesemann Travel en uw persoonsgegevens

Onze privacyverklaring


Wesemann Travel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://wesemann.travel
+31 641024729
Voor vragen over persoonsgegevens en de verwerking daarvan kunt u ons bereiken via privacy@wesemann.travel

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wesemann Travel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website om zo onze site te kunnen verbeteren
 • Mogelijk gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen ten behoeve van marketingdoeleinden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gehoorstatus en fysieke beperkingen
Wanneer u een reis bij ons boekt, kunnen wij u vragen naar uw gehoorstatus (horend, doof, enzovoorts), maar ook naar eventuele fysieke beperkingen, medische hulpmiddelen, medicijngebruik en andere gevoelige informatie die voor ons als dienstverlener van belang kan zijn om u optimaal te kunnen begeleiden op uw reis.

Reisvoorkeuren, paspoort en visa-informatie
Het kan voorkomen dat wij u vragen naar uw reisvoorkeuren, zoals dieetwensen, of u een raamplaats of een gangplaats in een vliegtuig prefereert, maar ook naar informatie over uw reisdocumenten en visa.

Minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@wesemann.travel, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen

Wesemann Travel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief indien u zich daarvoor heeft aangemeld
 • Om u te kunnen WhatsAppen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Wesemann Travel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Wesemann Travel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Bewaartermijnen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wesemann Travel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens over uw reisboeking bij ons
7 jaar

Gegevens over uw inschrijving op onze nieuwsbrief
Tot 2 jaar na opzegging

Gegevens bewaard door derden, zoals Google en Facebook, die wij gebruiken voor marketingdoeleinden
Wij verzoeken onze externe partners gegevens niet langer dan 2 jaar te bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

Wesemann Travel deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wesemann Travel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Wesemann Travel uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Dit kan gaan om de volgende organisaties en instellingen:

 • Hotels
 • Luchtvaartmaatschappijen
 • Tour operators

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wesemann Travel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wesemann Travel gebruikt cookies met een technische functionaliteit: deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast maken wij gebruiken van diensten van Facebook en Google die cookies kunnen plaatsen om uw surfgedrag bij te houden, waarmee wij onze marketing kunnen optimaliseren en deze bedrijven content en advertenties op uw persoonlijk kunnen afstemmen. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google
Doel: analyse en marketing optimalisatie door conversietracking
Bewaartermijn: 2 jaar

Facebook
Doel: analyse en marketing optimalisatie door conversietracking
Bewaartermijn: 180 dagen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wesemann Travel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@wesemann.travel. Wij nemen dan contact met u op.

Wesemann Travel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wesemann Travel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@wesemann.travel. Wesemann Travel heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Al onze medewerkers maken gebruik van actuele computerapparatuur uitgerust met beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.